GILTIGHETSTID OCH VILLKOR

Shoppingkortet gäller i 2 år från inköpsdatum, det är viktigt att innehavaren själv har kontroll när sista giltighetsdag är eftersom kortet blir ogiltigt då denna har passerats och kan inte användas som betalningsmedel. Kortet går inte att byta mot kontanter. Förstört, förlorat eller annullerat kort ersätts inte. Man kan ej ladda på mer pengar på kortet eftersom kortet är ett så kallat engångskort som endast är aktivt t.om. giltighetsdatumet. Det går ej hellre att ändra eller förlänga giltighetsdatumet på ett aktiverat kort. Det är också innehavarens skyldighet att själv veta hur mycket pengar som finns kvar på kortet, butiken har inte någon möjlighet att kontrollera kortets saldo då detta är likställt med vilket annat kontokort som helst. När du handlar i en butik med ett shoppingkort och vill returnera en vara och göra ett återköp, så laddas shoppingkortet i första hand tillbaka med beloppet som tidigare dragits vid köptillfället, alternativt återfås ett tillgodokvitto från den säljande butiken, man kan dock aldrig återfå beloppet i kontanta medel.