Registrering och beställning företag

 

Här registrerar du ert företag/organisation samt lägger en beställning.

När din registrering och beställning har skickats återkopplar vi till er. Shoppingkortet kan hämtas alternativt skickas till leveransadressen. För nyupplagda företag aktiveras korten först när betalning har kommit oss tillhanda om ingen annan överenskommelse gjorts. Shoppingkorten skickas endast till adresser inom Sverige.
* = Information måste anges i dessa fält.

Företag/organisation *

Adress *

Postnummer *

Beställarens namn *

Beställarens e-post *

Rekvisition

Organisationsnummer *

Telefon *

Ort *

Mottagarens namn

Beställarens mobil *

Märke

Leveranssätt
Hämtas på Jönköping Handel kontorSänd med post (avgift tillkommer)

Antal*

Antal

Antal

Antal

Belopp/st*

Belopp/st

Belopp/st

Belopp/st

Meddelande

Jag godkänner villkoren och bekräftar min beställning

Med post tillkommer avgifter >3 = 15:-, >7 = 25:-, >20 = 45:-, >40 = 65:-
Vid större leveranser lämnas offert vi vårt kontor

GILTIGHETSTID OCH VILLKOR
Shoppingkortet gäller i 2 år från inköpsdatum, det är viktigt att innehavaren själv har kontroll när sista giltighetsdag är eftersom kortet blir ogiltigt då denna har passerats och kan inte användas som betalningsmedel. Kortet går inte att byta mot kontanter. Förstört, förlorat eller annullerat kort ersätts inte. Det är också innehavarens skyldighet att själv veta hur mycket pengar som finns kvar på kortet, butiken har inte någon möjlighet att kontrollera kortets saldo då detta är likställt med vilket annat kontokort som helst. När du handlar i en butik med ett shoppingkort och vill returnera en vara och göra ett återköp, så laddas shoppingkortet i första hand tillbaka med beloppet som tidigare dragits vid köptillfället, alternativt återfås ett tillgodokvitto från den säljande butiken, man kan dock aldrig återfå beloppet i kontanta medel.